Konsepsiya və Missiya

Konsepsiya

Biz universitet olaraq, muasir təhsil müəssisəsinə çevrilmək niyyetindəyik. İnanırıq ki belə müəssisə fərdin  fəallığına  və qrup şəklində iş mədəniyyətinə arxalanraq bütün daxili struktur  tələblərinə cavab verəcək. Biz fənlərarası təhsil infrastrukturu yaratmaq niyyətindəyik. Bu infrastruktur bilik səviyyəsinin yaradılması və onun tələbələr arasında yayılmasına öhdəlik daşıyacaq. Sabancı Universiteti təhsil yenilikləri üçün qlobal istinad nöqtəsinə çevrilməyə çalışır.

Missiya

"Birlikdə Yaradaq və İnkişaf Edək"

Bizim missiyamız tənqidi və müstəqil fikirləşmə bacarığı ilə zəngin, cəmiyyətə qarşı öhdəliklə yanaşma hissi; elm və texnalogyaya öz tövhəsini verə biləcək, habelə cəməyətə tövhə verən biliklərin yayılmasında iştirak edə bilən səriştəli və özünə güvənən şəxslərin yetişdirilməsidir.

Azerbaijani