Təhsil Proqramları

Sabancı Universitetinin bakalavr və magistr proqramları məhiyət və yanaşma prinsipinə görə digər universitetlərin proqramlarından fərqlənir. Bizim təhsil proqramlarımızın və institusiyonal strukturların təməlini təşkil edən prinsiplər ənənəvi fakültətlərin mövcud olmadığı yerdə fənlərarası əməkdaşlıq prinsipi üzərində qurulmuşdur. Beləliklə, digər ayrı-ayrılıqda qurulmuş ənənəvi strukturlardan fərqli olaraq, qeyd olunan model müxtəlif fakültələrə qarşılıqlı iş yaratmağa və əməkdaşlıq etməyə imkan yaradır.

Universitet çalışır səriştəli və inamlı şəxsiyyətlər yetişdirsin. Kolleltiv şəklində işləmək, elm və texnologyaya, habelə cəmiyyətə öz töfhələrini verməklə, tələbələrdə içtimai dəyəşikliklər qarşısında öhdəlik hissinin yaradılması universitetin əsas prinsipidir.

Proqramlarımız haqda daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bu linki yoxla

Bakalavr Proqramları

Magistr Proqramları

Azerbaijani