Xaricdə Təhsil İmkanları

Tələbələri Xaricə Təhsil Məqsədi ilə Göndərən Qabaqcıl Üç Universitet!

Sabancı Universiteti Türkiyədə Erasmus Tələbə proqramı üzrə 83 üzv unversitetlərindən biridir. Erasmus Tələbə Mübadiləsi Proqramı, xarici tələblərin və mübadilə əsasında təhsil alan tələbələrin sayı günbəgün artmaq üzərərdir. Dünyanın hər tərəfindən olan tələbələr bizim kifayətqədər böyük tələbə bazamızı təşkil edir. Mübadilə əsasında təhsil alan tələbələr üçün tələbə qəbul edən ailə sistemı işlənib hazırlanmışdır. Sabancı Universiteti 29 ölkədə 155 universitetlə mübadələ razılaşmasına imza atıb

SU-də Mübadilə Proqramlarına Qəbul (Gedən tələbələr)
Avropa Kredit Transfer Sistemi (AKTS) və Qiymətlərin Toplanması
Sokrat-Erasnus Mübadilə Müqavilələri
ikitərəfli Mübadilə Razılaşmaları

abroad

Azerbaijani