Elmi-Təhqiqad Fəaliyyəti

Sabancı Universitetinin amalı – Türkiyə universitetləri arasında ən yüksək innovasiyalı və təhqiqad yönümlü universitetə çevrilməkdir. Təhsilin inkişafə, tədrisin dəstəklənməsi və içtimayətin inkişafina dəstək məqsədini güdməklə Universitet öz təhqiqat səylərini əsasən tətbiqi və strateji təhqiqat yönəmində istiqamətləndirmək prinsipini daşıyır.
Sosial və iqtisadı inkişafa öz tövhəsini verməklə universitet təhqiqat tədbirləri təhsil proqramlarının zənginlənməsinə yönəldilməşdir. Elm, texnologya və incəsənət sahələri çərçivəsində fənlərarası yanaşma vasitəsilə bütün təhqiqat layihələri universitet fakültələri (Məs. Texniki və Təbəyətşunaslıq Fakültəsi, İncəsənət və Sosial Elmlər Fakültəsi, Menecment Fakültəsi), mərkəzləri və forumlarında həyata keçirilir
Beleləklə bütün tərəflər, universitet təsisçiləri, müdriyyət, fakültə, işçilər və tələbələr üçün dünya standartlı universitet yaratmaq işi böyük bir öhdəlikdir. Lakin daha boyük öhdəlik təhqiqat yönümlu imkanları olan yeni dünyavi universitetin yaradılmasıdır. Sabancı Universiteti biliklərin toplanması və onların yayılmasında yardımçı rolunu oynamaq, elmin və texnologyanın inkişafına tövhə vermək, içtimayətin xeyrinə olan biliklərin yayılmasına tönhə vermək naməqsədi daşıyır

Təhqiqatlar Sahəsində Ardıcıl İnkişaf

Son on ildə Sabancı Universiteti təhqiqat işləri yüksək templə inkişaf etmişdir. Aşağıda bir neçə əsas naləyyətlər sadalanmışdır:

    * Halhazırda Aspirant tələblər tələbə kontinqentinin 35%-nı təşkil edir, bu göstəriçi gələcək illərdə 50% çatacaq,
    * Son 10 il ərzində SU Fakültəsinı düşən məqalələrin sayı artmışdır,
    * Fakültə təhqiqat xərclərinə gəldikdə isə AB Proqramları, TİBUTAK proqramları, və digər qrant verən məssisələr arsında SU Türkiyə universitetləri arasında öndə gedən təhsil müəssisələrindən biridir,   
    * Təhqiqat fondlarının həcmini nəzərə alsaq, Türkiyə universitet rəqibləri arasinda SU reytinq etibarilə birici yerdədir və onlarda iki dəfə çox təhqiqat maliyyələşməsi qazanır,
    * Bir neçə Avropa Birliyi, Milli və Beynəlxalq müəssələrin mükafatçıları Türkiyədə yüksək kadrkardan hesab olunan SU fakültə üzvləridir
    * Bizim tələbələr və müəllimlər tərəfində bir neçə şirkətlərin başlanğıç təməli qoyulmuşdur,
    * Müəyyən saydə beynəlxal fəxri fərmanlar alınmışdır, və onlar ardıcıl olaraq SU tərəfindən qazanılır,
    * Seminar, konfran iştirakçıları və birgə təhqiqat zamanı bizim partnyorlarmız arasında inkişaf edən informasiya mübadiləsi həyata keçirilir.
    * 2009 il biznes içmaları və QHT-lərlə olan təhqiqat kontraktlarının məbləğı 5.3 mln. Avro çatmışdır, hansı ki hazırkı ümumi təhqiqat büdçəsinin 17%-ni təşkil edir

Universitetin təsis tarixindən bəri müxtəlif milli və beynəlxalq müəssisələrlə əmakdaşlıq şəraitində bir çox milli və beynəlxal təhqiqat layihələri həyata keçirilmişdir. Hazırkı təhqiqat qrantları və müqavilələrin məbləği 31.3 mln avro təşkil edir.
Sabancı Universitetinin təsis prinsipləri ənənəvi şöbə sistemlərində fərqlənən akademik proqram və institusyonal strukturlar yaradaraq fənlərarası yanaşma prinsipini qurmuşdur. Magistr proqramları tələbələri karyera və təhqiqat yönümlə sahə üzrə hazırlayır. Əsas qrantlar məmbələri – Türkiyə Elmi və Texnoliji Təhqiqatlar Şurası (TUBITAK) və Avropa Komissiyası Çərçiva Proqramı.

Çərçivə Proqramları

Sabancı Universiteti reytinq sırasına görə 19 layihə, 3.4 mln Avro məbləğində büdçəyə malikdır və 6-cı Çərçivə Proqramındadır. Türkiyə Universitetləri arasında hər təhqiqatçıya düşən təhqiqat qrantının məbləğinə görə liderliyə malikdir.
Sabancı Universiteti 7-ci Çərçəvə Proqramını üzrə büyük uğura milikdir və büdcəsi 34 mln olan 34 layuihə ilə Türkiyə universitetətri arasında liderdir. 7-ci Çərçivə Proqramı qrantların ümumi sayına əsasən TUBITAK-ın rəsmi nəticələrnə görə Sabancı Universiteti Orta Şərq Texniki Universitetindən sonra ikinci yerdə yerləşir. 7-ci Çərçivə Proqramının bir hissi kimi Mari Kyüri Beynəlxal Re-İnteqrasiya Qrant mükafatrçılarının sayı 16 nəfərə çatıb. Öz ölkələrinə repatriasiyə etmək istəyən təhqiqatçıların seçimli prosesinə təstək olmaq üçün Sabancı Universiteti böyük sayda Mari Kyüri qrantları ilə təchiz edilmişdi.

 

More: http://www.sabanciuniv.edu/tr/arastirmacilar

Azerbaijani