Dünyanın ən yaxşı ilk 500 universiteti arasında iştirak edən İstanbuldakı tək vəqf universitetiyik

Dünyanın ən yaxşı ilk 500 universiteti arasında iştirak edən İstanbuldakı tək vəqf  universitetiyik

 

Sabancı Universiteti, dünyanın ən yaxşı ilk 500 universiteti arasında iştirak edənİstanbuldakı tək vəqf universiteti

 

Sabancı Universiteti, ODTÜ Enformatik İnstitutu URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratoriyaların tərəfindən hazırlanan və dünya sıralamalarında iştirak edən Türk universitetlərinin iyun  2012dəki vəziyyətini yekunlaşdıran hesabatda; 8 sıralama sistemindən ən az birində ilk 500ə girən Türk universitetlərindən biri olaraq iştirak etdi.

Türkiyədən 10 universitetin olduğu  ilk 500 siyahısında İstanbuldan tək vəqf universiteti olaraq iştirak edən Sabancı Universitetinin yanında, İstanbul, Ankara, ODTÜ, Hacettepe, Qazi, Egey, Bilkent, İTİ və Boğaziçi universitetləri var. Bu universitetlərin öz içlərindəki sırası isə bir neçə dəfə  ilk 500də iştirak etdiyinə görə təyin olundu.

 

Universitet Sıralama Sistemləri

 

Dünya universitetlərini sıralayan 8 sıralama sistemi var. Bu sıralama sistemləri ARWU, TIMES, WEBOMETRICS, HEEACT, LEIDEN, SCIMAGO, QS, URAPdir. Sabancı Universitetinin ilk 500 universitet siyahısında sıralandığı QS (Quacquarelli Symonds) ən hörmətli sıralama sistemlərindən biri olaraq göstərilməkdədir. 1990-cı ildə qurulan QS, 2004-cü ildən bu yana etibarlı və müstəqil bir sıralama sistemi olaraq  bütün dünyadakı ali təhsil təşkilatlarının sıralandırılmasında və qiymətləndirilməsində yenilikçi yanaşmasını davam etdirməkdədir.

 

QS dünyanın ilk 700 universitetini; anketlərdən əldə edilən akademik möhtərəmlik meyarı (%40) və işə götürən görüş meyarı (%10), müəllim başına düşən atif sayı meyarı (%20), müəllim - şagird nisbəti meyarı (%20), xarici şagird nisbəti meyarı (%5) və xarici müəllim nisbəti meyarı (%5) ilə təyin etməkdədir. QS tərəfindən Sabancı Universiteti ilə əlaqədar edilən qiymətləndirmədə universitetimiz araşdırma mərkəzi yüksək, gənc bir universitet olaraq təyin olunmuşdur.

 

Dünyanın ən yaxşı ilk 500 universiteti arasında iştirak edən İstanbuldakı tək vəqf universitetiyik

 

Sabancı Universiteti, dünyanın ən yaxşı ilk 500 universiteti arasında iştirak edən İstanbuldakı tək vəqf universiteti

 

 Sabancı Universiteti, ODTÜ Enformatik İnstitutu URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratoriyaların tərəfindən hazırlanan və dünya sıralamalarında iştirak edən Türk universitetlərinin iyun  2012dəki vəziyyətini yekunlaşdıran hesabatda; 8 sıralama sistemindən ən az birində ilk 500ə girən Türk universitetlərindən biri olaraq iştirak etdi.

 

 

Türkiyədən 10 universitetin olduğu  ilk 500 siyahısında İstanbuldan tək vəqf universiteti olaraq iştirak edən Sabancı Universitetinin yanında, İstanbul, Ankara, ODTÜ, Hacettepe, Qazi, Egey, Bilkent, İTİ və Boğaziçi universitetləri var. Bu universitetlərin öz içlərindəki sırası isə bir neçə dəfə  ilk 500də iştirak etdiyinə görə təyin olundu.

 

Universitet Sıralama Sistemləri

 

Dünya universitetlərini sıralayan 8 sıralama sistemi var. Bu sıralama sistemləri ARWU, TIMES, WEBOMETRICS, HEEACT, LEIDEN, SCIMAGO, QS, URAPdir. Sabancı Universitetinin ilk 500 universitet siyahısında sıralandığı QS (Quacquarelli Symonds) ən hörmətli sıralama sistemlərindən biri olaraq göstərilməkdədir. 1990-cı ildə qurulan QS, 2004-cü ildən bu yana etibarlı və müstəqil bir sıralama sistemi olaraq  bütün dünyadakı ali təhsil təşkilatlarının sıralandırılmasında və qiymətləndirilməsində yenilikçi yanaşmasını davam etdirməkdədir.

 

QS dünyanın ilk 700 universitetini; anketlərdən əldə edilən akademik möhtərəmlik meyarı (%40) və işə götürən görüş meyarı (%10), müəllim başına düşən atif sayı meyarı (%20), müəllim - şagird nisbəti meyarı (%20), xarici şagird nisbəti meyarı (%5) və xarici müəllim nisbəti meyarı (%5) ilə təyin etməkdədir. QS tərəfindən Sabancı Universiteti ilə əlaqədar edilən qiymətləndirmədə universitetimiz araşdırma mərkəzi yüksək, gənc bir universitet olaraq təyin olunmuşdur

Undefined